Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез пряко договаряне с предмет: „Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от дирекция УКОРС, отдел ОФК, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

петък, 15 ноември 2019
Публикувано от: Валерия Димитрова-Даалова

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез пряко договаряне с предмет: "Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от дирекция УКОРС, отдел ОФК, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 366 последна промяна: 16:23:51, 27 януари 2020