Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи се на терит

вторник, 31 декември 2019
Публикувано от: Иванка Баева

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ

"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП "Туризъм", находящи се на територията на Община Бургас, по обособени позиции: Обособена позиция 1. Месо и месни продукти; Обособена позиция 2. Мляко и млечни продукти; Обособена позиция 3. Риба и рибни продукти; Обособена позиция 4. Консервирани и замразени продукти"   

 

 ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО:

14.01.2020 г. по график, в сградата на Община Бургас.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки" при община Бургас - 056/907 276

Деница Йовчева - офис мениджър в ОП "Туризъм", тел: 0882 004 127;

 

 

 

 


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 949 последна промяна: 15:01:55, 29 май 2020