Покана за подаване на оферта за „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти: обект: „Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж.к. „Меден рудник“, УПИ III, кв. 151, гр. Бургас“ и обект: „Изграждане на Кризисен център

четвъртък, 23 април 2020
Публикувано от: Боряна Балабанова

На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 162 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закон за авторското право и сродните му права, във връзка с чл. 12, ал. 1 от същия закон и поради стартиране изпълнението на обект: "Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж.к. "Меден рудник", УПИ III, кв.151, гр. Бургас"  и  обект: "Изграждане на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище в зона "Д" на ж.к. "Меден рудник", УПИ III, кв.151, гр. Бургас", Община Бургас отправя покана за представяне на оферта за извършване на горепосочената услуга.


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1294 последна промяна: 14:19:48, 20 май 2020