ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

петък, 28 август 2015
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят  желанието си не по-късно от 20 дни преди изборния ден (до 4.10.2015г. включително) в писмена форма чрез:

     Заявленията по образец можете да свалите от сайта на ЦИК: Приложение №16 - за местните избори и Приложение №17 - за национален референдум. Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Д. Езерово".  Към всяко от двете заявления следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

 

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаните горе заявления.

*** Избирателите с трайни увреждания, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места е необходимо да подадат и заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. ...за повече информация

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1796 последна промяна: 14:32:48, 24 септември 2015