ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

събота, 12 септември 2015
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 17.10.2015 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК: Приложение №7 - за местните избори и Приложение №12 - за национален референдум. Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в кметствата и кметските наместничества.

 

До 22.10.2015 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за общински съветници и кметове и за национален референдум, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния избирателния списък /по образец/ за местни избори - Приложение №10 и за национален референдум - Приложение №13

 

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

  • в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 и № 2 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

- всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

- за почивните дни: 13.09., 03.10., 04.10, 10.10, 17.10 и 18.10.2015 г.:  от 09.00 до 16.00 часа.

  • в кметствата и кметските наместничества: 08.30  до 17.15 часа.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1830 последна промяна: 14:26:02, 24 септември 2015