ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

сряда, 14 октомври 2015
Публикувано от: Димитринка Костадинова

До 22.10.2015 г. включително лица, включени в списъка на заличените лица могат да  подадат Заявление до общинската администрация от лицата, за изключване от списъка на заличените лица. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.

/Заявленията са по образец: за местни избори -Приложение № 11-МИ и за национален референдум - Приложение №  10-НР/.

Кметът на общината, кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание:

След изключване на избирателя от списъка на заличените лица избирателят се включва автоматично в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

-    в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 и № 2 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

  • всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;
  • за почивните дни: 13.09., 03.10., 04.10, 10.10, 17.10 и 18.10.2015 г.:  от 09.00 до 16.00 часа.

-       в кметствата и кметските наместничества: 08.30  до 17.15 часа.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1900 последна промяна: 10:31:56, 14 октомври 2015