Новини

Опасенията за гнили дървета по ул. „Св. св. Кирил и Методий“ се потвърдиха

* На мястото на всяко премахнато ще бъде засадено ново и по-подходящо за градска среда   Диагностицираните като гнили дървета по ул. "Св. св. Кирил и Методий" се оказаха такива. Започна премахването на част от едроразмерната растителност там. Целта е да се обезопаси улицата и да се ремонтират тротоарите. Едно от първите отрязани дървета, предварително диагностицирано като опасно, се оказа с кафяво и кореново…

Вижте екобюлетина за изминалата седмица

Община Бургас публикува периодично данните от измервателните станции, които следят състоянието на атмосферния въздух. Ето какви са резултатите за изминалата седмица.   На територията на община Бургас за периода 11 - 17 януари са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен…

Подмяната на старите печки с нови екоуреди ще продължи и през тази година

През тази година в Бургас ще продължи работата по проекта за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови уреди на екологично гориво. В предстоящата основна фаза на проекта се предвижда да бъдат подменени отоплителните уреди в 1914 домакинства от Централна градска част, квартал "Възраждане" и комплексите "Лазур", "Братя Миладинови" и зона Г на "Меден рудник". Кампанията за кандидатстване по програмата ще стартира…

Вижте екобюлетина за изминалата седмица

Община Бургас публикува периодично данните от измервателните станции, които следят състоянието на атмосферния въздух. Ето какви са резултатите за изминалата седмица. На територията на община Бургас за периода 4 - 10 януари са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен…

Мобилната станция на Община Бургас отново следи качеството на въздуха в „Долно Езерово“

Мобилната станция на Община Бургас за контрол качеството на въздуха отново е разположена в кв. "Долно Езерово", на кръстовището на ул. "Г. Дълбошки" и ул. "Алабин". Следенето на показателите е част от стратегията на администрацията за намаляване на замърсяването. Станцията работи в непрекъснат автоматичен режим, извършва 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен,…

Вижте екобюлетина за изминалата седмица

За периода 28 декември 2020 - 03 януари 2021 година на територията на община Бургас са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.   По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия…

Община Бургас продължава мерките за ограничаване на фините прахови частици в атмосферата

Община Бургас продължава своята дългосрочна политика за ограничаване на фините прахови частици във въздуха в квартал "Долно Езерово". Добрите метеорологични условия и по-високите температури през този месец дадоха възможност на администрацията да продължи дейностите по миене на основни улици в бургаския квартал. Това ще спомогне за намаляването на фините прахови частици, които се генерират преди всичко…

Вижте екобюлетина за периода 14 – 20 декември

За периода 14 - 20 декември на територията на община Бургас са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и  стирен.    По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са…