Новини

Общината търси да назначи 3 медицински сестри

    Община Бургас обяви конкурс за длъжността "Медицинска сестра". Работните места са общо 3 броя в Центрове за настаняване от семеен тип, разположени в к-с "Меден рудник", к-с "Лазур" и кв. Ветрен.    Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността: образователно-квалификационна степен - специалист, бакалавър; специалност - "Медицинска сестра"; "Медицински фелдшер", "Акушерка", професионален опит…

Дневен център за работа с деца на улицата организира Ден на отворените врати

На 09.04.2015 г. /четвъртък/ Дневен център за работа с деца на улицата, управляван от Община Бургас, организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ. Всеки, който проявява желание и интерес да го посети, може да го направи във времето от 10.30 до 13.00 часа. Адресът е ул. "Сан Стефано" №32, тел./факс: 056/831 336. Ще имате възможност да се запознаете с грижата, която се полага за децата там, и да присъствате на техния великденски празник с боядисване…

920 деца ще бъдат привлечени към проекта "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда"

  Община Бургас и Министерство на труда и социалната политика подписаха договор на 10 май за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.004-0001-C01 "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 - "Услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Приоритетна ос 2 "Намаляване…