Новини

Стартира нов прием на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

Стартира нов прием на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема "Младежка заетост". Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 - "Младежка заетост", информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата.   Заявките се подават по улеснен за работодателите…

Изпратиха тримата абитуриента от Защитеното жилище с градинско парти и подаръци

* Община Бургас ги настанява в общински жилища   Стефка Арабаджиева /21 години/, Николай Фотев и Димо Андреев /20 години/ са трима от общо 1969 бургаски абитуриенти, които се дипломират през 2015 година. В присъствието на гости и приятели те получиха своето специално изпращане от Защитеното жилище за хора в риск на ул. "Поп Грую"45. Това е и техният дом от 2012 година. "Вашата младост е и вашето предимство. Целете се към върховете…

Бургас готви пакет проекти по ОПРЧР – първият е за обновяване на автопарка за обслужване на трудноподвижни лица

В Бургас се провежда разяснителен семинар за възможностите, които предлага новата Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020". Важни насоки за отделните мерки и начина за кандидатстване даде Зорница Русинова - зам.-министър на труда и социалната политика. ОПРЧР е първата реално стартирала у нас програма от новия период. Тя е добре заредена със средства и за първите 102 милиона лева вече са сключени…

Общината търси да назначи 3 медицински сестри

    Община Бургас обяви конкурс за длъжността "Медицинска сестра". Работните места са общо 3 броя в Центрове за настаняване от семеен тип, разположени в к-с "Меден рудник", к-с "Лазур" и кв. Ветрен.    Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността: образователно-квалификационна степен - специалист, бакалавър; специалност - "Медицинска сестра"; "Медицински фелдшер", "Акушерка", професионален опит…

Дневен център за работа с деца на улицата организира Ден на отворените врати

На 09.04.2015 г. /четвъртък/ Дневен център за работа с деца на улицата, управляван от Община Бургас, организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ. Всеки, който проявява желание и интерес да го посети, може да го направи във времето от 10.30 до 13.00 часа. Адресът е ул. "Сан Стефано" №32, тел./факс: 056/831 336. Ще имате възможност да се запознаете с грижата, която се полага за децата там, и да присъствате на техния великденски празник с боядисване…

920 деца ще бъдат привлечени към проекта "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда"

  Община Бургас и Министерство на труда и социалната политика подписаха договор на 10 май за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.004-0001-C01 "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 - "Услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Приоритетна ос 2 "Намаляване…