ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ /II-РИ ТУР/ НА 13.11.2016 Г.

Община Бургас осигурява транспорт при заявка на  следните адреси и  телефони: - до 11.11.2016 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  "Запад"/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0888 910 739; - на 12.11. и 13.11.2015 г. в Транспортна къща на ул. "Александровска" № 106 и на телефони - 056 810 943,  0888 910 739. Услугата се извършва на цената на билета за градски…

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и и вицепрезидент и национален референдум на 06 ноември 2016

Община Бургас осигурява транспорт при заявка на  следните адреси и  телефони: - до 04.11.2016 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  "Запад"/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0888 910 739; - на 05.11. и 06.11.2015 г. в Транспортна къща на ул. "Александровска" № 106 и на телефони - 056 810 943,  0888 910 739. Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.      …

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

  ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС   РИК - Бургас ще проведе обучения за членовете на секционните избирателни комисии по дати, както следва:   дата час място СИК от: 31.10.2016  18,00 ч. спортна зала "Младост" /ж.к. "Славейков"/   ЦАУ "Освобождение" + кв. Ветрен + кв. Банево + кв. Лозово СИК 151 - 205 ЦАУ "Зора"   СИК 266 - 308 Допълнителни секции - СИК 329 - 337   31.10.2016 18,00 ч.   зала "Лукойл - Нефтохим"   ЦАУ "Възраждане"…

СЪОБЩЕНИЕ

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните…

ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

ОБЩИНА БУРГАС ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ по следните начини:   на безплатен телефон - 0800 191 88; в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета от № 1 до № 4; на обявените със Заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци; на интернет страницата на Община Бургас http://www.burgas.bg/bg/info/index/1105…

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 29.10.2016 г. включително/. Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК: Приложение № 10 ПВР/НР Същите са на разположение в Центъра за административно…

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИИТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден / 22.10.2016 г. до 17:00 часа /. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение…

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

До 03.11.2016 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - Приложение № 13-ПВР/НР. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува. Кметът на общината, кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано…