Обявления за конкурси

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че със заповед № ОХ-582/24.06.2019 г. на министъра на отбраната на Република България за обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили

Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че  със заповед № ОХ-582/24.06.2019 г. на министъра на отбраната на Република България за обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или  висши училища в страната и в чужбина.                   1. За В.ф. 26720-Черноморец :                     -…

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "ДЕТЕГЛЕДАЧ" - 1 щатна бройка в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/

  О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 8005 Бургас , област Бургас, ж-к. "Славейков" бл.63, вх.7, ет.5  тел. 0879 65 66 25 e-mail: tgicheva@abv.bg   КЪМ О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "ДЕТЕГЛЕДАЧ" - 1 щатна  бройка Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания                 /ЦНСТДБУ/…

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГР. БУРГАС

  О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА  БУРГАС ул. Александровска" № 26            На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 1769/02.07.2019 г. на Кмета на Община Бургас   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ -  ГР. БУРГАС                                     …

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА БУРГАСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ПЕТКО ЗАДГОРСКИ"

  О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА  БУРГАС ул. Александровска" № 26            На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 и § 1 от Закона за културното наследство и Заповед № 1770/02.07.2019 г. на Кмета на Община Бургас     ОБЯВЯВА КОНКУРС:   КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "ДИРЕКТОР" НА БУРГАСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ПЕТКО ЗАДГОРСКИ"                                   …

Обява за вакантни длъжности във Военномедицинска академия (30 (тридесет) офицерски длъжности за лекари)

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046 Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-564/19.06.2019 г. на министъра на отбраната на Република България за обявяване на вакантни длъжности във Военномедицинска академия (30 (тридесет) офицерски длъжности за лекари) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в…

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Медицинска сестра" – в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”

    О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   набира кандидати за работа за  следната позиция:   "Медицинска сестра" - в Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"-гр.Бургас -1 бр. щатна бройка   Място на работа: Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" Адрес: гр. Бургас, ж.к Възраждане, ул."Цар Самуил" № 117 Характер на работата: Осъществяване на медицинско обслужване…

Обява за свободни работни места за длъжността „Медицинска сестра в здравен кабинет“

  О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   обявява свободни работни места за длъжността: "Медицинска сестра в здравен кабинет"                            Изисквания за заемане на длъжността: минимална образователна степен за заемане на длъжността- бакалавър специалност- Медицинска сестра, медицински фелдшер професионален опит - една година. да е член на Българската…

Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява 9 (девет) вакантни длъжности за сержанти/старшини, във военните духови оркестри

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046     Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че  със заповед № ОХ-474/20.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 9 (девет) вакантни длъжности за сержанти/старшини, във военните духови оркестри от състава на Военноморските сили, Сухопътни войски и Националната гвардейска част,…