Обявления за конкурси

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока за подаване на документи за длъжността „главен инспектор ЕКООС“

О Б Щ И Н А     Б У Р Г А С СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с обявление за свободно работно място в отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда" към дирекция "Околна среда" за длъжността "главен инспектор ЕКООС" ви уведомяваме, че срока за подаване на документи за участие се удължава до 10 юни 2019 г., включително.    

ОБЯВА за набиране на кандидати за работа за длъжността „Социален работник“ в “Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1” – 0,5 щатна бройка,

   О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   набира кандидати за работа за  следните позиции:       "Социален работник" в "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1" - 0,5 щатна бройка,   Място на работа: "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1", гр. Бургас, кв. "Меден рудник", ул. "Кооператор № 35. Характер на работата:…

ОБЯВЛЕНИЕ за свободно работно място за 1 щатна бройка главен инспектор в отдел " Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда " към дирекция "Околна среда"

ОБЯВЛЕНИЕ за свободно работно място в отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда" към дирекция "Околна среда" за длъжността "главен инспектор ЕКООС"   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   за 1 щатна бройка главен инспектор в отдел " Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда " към дирекция "Околна среда". при Общинска…

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА " П. К. ЯВОРОВ" ГР. БУРГАС

    О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА  БУРГАС ул. Александровска" № 26   На основание чл. 44, ал. 1,  т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28 от Закона за обществените библиотеки и Заповед № 1126/03.05.2019 г. на Кмета на Община Бургас Димитър Николов:     ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА - "П.К.ЯВОРОВ" - ГР.БУРГАС…

СЪОБЩЕНИЕ за промяна на датата за първият етап на конкурса за възлагане управлението на "Медицински център 1 - Бургас" ЕООД, ЕИК 102085573, "Медицински център II - Бургас" ЕООД, ЕИК 102085559 и "Дентален център 1 - Бургас" ЕО

  Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и Решение на Общински съвет - Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 26.02.2019 г. /Протокол № 54/   О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С   СЪОБЩЕНИЕ…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за възлагане на управлението на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 2 - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 102085559

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и Решение на Общински съвет - Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 26.02.2019 г. /Протокол № 54/   О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С   ОБЯВЯВА  КОНКУРС…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за възлагане на управлението на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 102085573

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и Решение на Общински съвет - Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 26.02.2019 г. /Протокол № 54/   О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С   ОБЯВЯВА  КОНКУРС…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за възлагане на управлението на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 000053227

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и Решение на Общински съвет - Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 26.02.2019 г. /Протокол № 54/   О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С   ОБЯВЯВА  КОНКУРС…