Обявления за конкурси

КОНКУРС за избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС   За избор на експерт "Логистика и информация" в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Бургас, находящ се на ул. "Трапезица" № 5, при следните условия:   Минимални изисквания за длъжността:   Образователна степен: висше образование, степен "бакалавър". Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един…

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на кандидати за длъжността „Домашен санитар“ по проект: BG05M90P001-2.040-0051-C02

    ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 от 10.06.2019г. за проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица е увреждания Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година,   Община Бургас обявява прием…

Централно военно окръжие II степен-Бургас съобщава за обявени 117 вакантни длъжности

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046  Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че  със заповед  ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 117 (сто и седемнадесет) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, завършили граждански средни или висши училища…

Обява за 21 длъжности за във военни формирования от състава на Военноморските сили

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046 ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-772/20.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 100 (сто) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Военноморските сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:…

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046           Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че  със заповед № ОХ-762/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 198 /сто деветдесет и осем/ вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или  висши училища в страната и в чужбина, …

Обявление за набиране на кандидати за асистенти по реда на закона за лична помощ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА АСИСТЕНТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ Във връзка с изпълнението на Закона за личната помощ и Наредбата № РД-07-7 от       28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, Община Бургас обявява прием на документи за набиране на кандидати за лични асистенти, при следните условия:   1.      Място за подаване на документи от кандидатите: Заявленията…

Обява за вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046   Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед №ОХ-655/17.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Гвардеец,…

Военно окръжие ІІ степен - Бургас набира кандидати за приемане на служба в доброволния резерв без конкурс на български граждани, освободени от военна служба

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046  Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-182/19.02.2019 г.на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за  приемане на служба в доброволния резерв без конкурс на български граждани, освободени от военна служба.Краен срок за подаване на документи 30.10.2019г.Повече…