Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "Медицинска сестра" в ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ И ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2, ж.к. Меден Рудник

  ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ И ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2, ж.к. Меден Рудник  КЪМ  ОБЩИНА БУРГАС     ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността  "Медицинска сестра" на 8-часов работен ден   в ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ И ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ…

ОБЯВА ЗА КОНКУРС 1/една/ бройка „специален педагог“ на половин щатна бройка по Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“

  О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул.  "Александровска" № 26   ОБЯВЯВА  КОНКУРС За 1/една/ бройка "специален педагог" на половин щатна бройка с работно време четири часа до 31.12.2020 г. по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C03 "Услуги за ранно детско развитие" в дейност "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"   * Минимални изисквания,…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, BG05M9OP001-2.004-0001-C03 „Услуги за ранно детско развитие” за длъжността„детегледач“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C03 "Услуги за ранно детско развитие" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 за длъжността "детегледач"   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул.  "Александровска" №26   ОБЯВЯВА  КОНКУРС За една бройка детегледач на трудов договор с пълно работно време до 31.12.2020 г. по Проект "Общностен…

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА КЪМ ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността „Медицинска сестра”

  ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА   КЪМ   ОБЩИНА БУРГАС   ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността  "Медицинска сестра" на 8-часов работен ден в ЦЕНТЪР  ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА /ЦРДУ/   Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността: образователно-квалификационна степен - професионален бакалавър; специалност - "Медицинска сестра", "Медицински…

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността „Медицинска сестра”

  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ   КЪМ   ОБЩИНА БУРГАС   О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 111 и ЧЛ. 67, ал.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "Медицинска сестра" на двучасов работен ден в ЦЕНТЪР  ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, УЛ. «САН СТЕФАНО» №32   Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността: образователно-квалификационна степен - професионален бакалавър;…

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността „Логопед“ или „Специален педагог”

  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ   КЪМ   ОБЩИНА БУРГАС   О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "Логопед" или "Специален педагог" на 4-часов работен ден в ЦЕНТЪР  ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, УЛ. «САН СТЕФАНО» № 32   Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността: образователно-квалификационна степен - бакалавър, магистър;…

Военно окръжие ІІ степен - Бургас набира кандидати за приемане на служба в доброволния резерв във военни формирования от Военноморските сили

  ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046   ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за приемане на служба в доброволния резерв във военни формирования от Военноморските сили.Краен срок за подаване на документи 10.07.2020г. Повече информация…