Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за избор на ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас, при следните условия:

    ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС     За избор на ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Бургас, при следните условия:   Минимални изисквания: Образователна степен: висше образование, степен "бакалавър". Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните…

Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава за обявявени 190 /сто и деветдесет / вакантни длъжности за приемане на военна служба

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046   ОБЯВА             Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че  със заповед № ОХ-411/01.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 190 /сто  и деветдесет / вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или  висши училища…

Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава за обявени вакантни длъжности

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046   ОБЯВА                   Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че  със заповед №ОХ-491/29.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански…