Обявления за конкурси

Обява на Военно окръжие ІІ степен - Бургас за вакантни длъжности за войници за Област Бургас 4 (четири места)

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046 ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-909/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 78 (седемдесет и осем) вакантни длъжности за войници, във военни формирования от състава на Военновъздушните сили на лица, завършили граждански средни или висши училища…

Военно окръжие ІІ степен - Бургас - обява за ВФ 22980 - София общо 50 места за войници

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046   ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-787/25.09.2018 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина или които са изпълнявали…

Военно окръжие ІІ степен - Бургас - обява за вакантни длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046     Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-731/30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни…

Военно окръжие ІІ степен - Бургас - обява за провеждане на статичен показ на военна техника, образци оръжие и екипировка на военните формирования и обособяване на информационно бюро за набиране на кандидати

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046 Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че във връзка с Националния празник "Ден на независимостта на България" и в изпълнение на заповед № ОХ-767/17.09.2018г. на министъра на отбраната на Република България, ще се проведе статичен показ на военна техника, образци оръжие и екипировка на военните формирования от…

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС - обява за матроски (войнишки) длъжности

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046 Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-732/30.08.2018 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в…

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС - обява за 28 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица...

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046 Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-697/22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 28 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бригада Специални…

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - БУРГАС - ОБЯВИ ЗА ПРИЕМ НА ВОЙНИЦИ И ОФИЦЕР

Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че  със заповед № ОХ-673/14.08.2018 г. на министъра на отбраната са обявени 204 длъжности за войници, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. 1. На конкурса могат да се явяват лица, които отговарят на условията на чл. 141 от ЗОВСРБ; 2. Кандидатите за вакантните…

Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-637/03.08.2018 г. на министъра на отбраната са обявени 36 длъжности за лекари и 8 длъжности за санитарни инструктори

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046            Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че  със заповед № ОХ-637/03.08.2018 г. на министъра на отбраната са обявени 36 длъжности за лекари и 8 длъжности за санитарни инструктори, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили…