Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА " П. К. ЯВОРОВ" ГР. БУРГАС

    О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА  БУРГАС ул. Александровска" № 26   На основание чл. 44, ал. 1,  т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28 от Закона за обществените библиотеки и Заповед № 1126/03.05.2019 г. на Кмета на Община Бургас Димитър Николов:     ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА - "П.К.ЯВОРОВ" - ГР.БУРГАС…

СЪОБЩЕНИЕ за промяна на датата за първият етап на конкурса за възлагане управлението на "Медицински център 1 - Бургас" ЕООД, ЕИК 102085573, "Медицински център II - Бургас" ЕООД, ЕИК 102085559 и "Дентален център 1 - Бургас" ЕО

  Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и Решение на Общински съвет - Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 26.02.2019 г. /Протокол № 54/   О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С   СЪОБЩЕНИЕ…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за възлагане на управлението на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 2 - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 102085559

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и Решение на Общински съвет - Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 26.02.2019 г. /Протокол № 54/   О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С   ОБЯВЯВА  КОНКУРС…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за възлагане на управлението на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 102085573

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и Решение на Общински съвет - Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 26.02.2019 г. /Протокол № 54/   О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С   ОБЯВЯВА  КОНКУРС…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за възлагане на управлението на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 000053227

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и Решение на Общински съвет - Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 26.02.2019 г. /Протокол № 54/   О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С   ОБЯВЯВА  КОНКУРС…

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИКОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИВарна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259 УТВЪРЖДАВАМ:КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ КОНТРААДМИРАЛ (П) МИТКО ПЕТЕВ18.03.2019 г. О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина1. Наименование,…

Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява 64 вакантни длъжности за военнослужещи, от състава на Националната гвардейска част

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046  ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че  със заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 64  вакантни длъжности за военнослужещи, от състава на Националната гвардейска част, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина Срок…

ОБЯВА за набиране на кандидати за работа за длъжността "Медицинска сестра" – в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”-гр.Бургас -1 бр. Щатна бройка

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26  набира кандидати за работа за  следната позиция: "Медицинска сестра" - в Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"-гр.Бургас -1 бр. Щатна бройка   Място на работа: Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" Адрес: гр. Бургас, ж.к Възраждане, ул."Цар Самуил" № 117   Характер на работата: Осъществяване на медицинско обслужване на настанените…