Обявления за конкурси

Обява за вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046   Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед №ОХ-655/17.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Гвардеец,…

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГР. БУРГАС

  О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА  БУРГАС ул. Александровска" № 26            На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 1769/02.07.2019 г. на Кмета на Община Бургас   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ -  ГР. БУРГАС                                     …

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА БУРГАСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ПЕТКО ЗАДГОРСКИ"

  О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА  БУРГАС ул. Александровска" № 26            На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 и § 1 от Закона за културното наследство и Заповед № 1770/02.07.2019 г. на Кмета на Община Бургас     ОБЯВЯВА КОНКУРС:   КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "ДИРЕКТОР" НА БУРГАСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ПЕТКО ЗАДГОРСКИ"                                   …

Военно окръжие ІІ степен - Бургас набира кандидати за приемане на служба в доброволния резерв без конкурс на български граждани, освободени от военна служба

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046  Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-182/19.02.2019 г.на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за  приемане на служба в доброволния резерв без конкурс на български граждани, освободени от военна служба.Краен срок за подаване на документи 30.10.2019г.Повече…