Обявления за конкурси

Свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра” на 8-часов работен ден в ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА /ЦРДУ/

  УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" Община Бургас     ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА   КЪМ   ОБЩИНА   БУРГАС   О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността  "Медицинска сестра" на 8-часов работен ден в ЦЕНТЪР  ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА /ЦРДУ/   Минимални изисквания, предвидени…

Свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра” на двучасов работен ден в ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

  УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" Община Бургас     ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ   КЪМ   ОБЩИНА   БУРГАС   О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 111 И/ИЛИ ЧЛ. 67, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "Медицинска сестра" на двучасов работен ден в ЦЕНТЪР  ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, УЛ. «САН…

Обявава свободно работно място за длъжността „Социален работник” на 8-часов работен ден в ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА /ЦРДУ/

  УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" Община Бургас     ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА   КЪМ   ОБЩИНА   БУРГАС   О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "Социален работник" на 8-часов работен ден в ЦЕНТЪР  ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА /ЦРДУ/   Минимални изисквания, предвидени…

Свободно работно място за длъжността „Социален работник” на 8-часов работен ден в Център за социална рехабилитация и интеграция

  УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" Община Бургас     ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ   КЪМ   ОБЩИНА   БУРГАС   О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "Социален работник" на 8-часов работен ден в ЦЕНТЪР  ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, УЛ. «САН СТЕФАНО»…

ОБЯВА ЗА КОНКУРС За избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас, находящ се на ул. „Трапезица“ № 5, при следнитеусловия:

  ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС   За избор на експерт "Логистика и информация" в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Бургас, находящ се на ул. "Трапезица" № 5, при следните условия:   Минимални изисквания за длъжността:   Образователна степен: висше образование, степен "бакалавър". Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един…

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ - обявяване на график за продължаване на конкурсната процедура в конкурс за матроски (войнишки) длъжности

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259     Рег. №  4728/06.08.2020 г.   О Б Я В А   относно обявяване на график за продължаване на конкурсната процедура в конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина…

Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава за обявени 8(осем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046     ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че  със заповед № ОХ-558/21.07.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8(осем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Национален военен университет "Васил Левски",…

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за избор на ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас, при следните условия:

    ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС     За избор на ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Бургас, при следните условия:   Минимални изисквания: Образователна степен: висше образование, степен "бакалавър". Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните…