Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГР. БУРГАС

  О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА  БУРГАС ул. Александровска" № 26            На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 1769/02.07.2019 г. на Кмета на Община Бургас   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ -  ГР. БУРГАС                                     …

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА БУРГАСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ПЕТКО ЗАДГОРСКИ"

  О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА  БУРГАС ул. Александровска" № 26            На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 и § 1 от Закона за културното наследство и Заповед № 1770/02.07.2019 г. на Кмета на Община Бургас     ОБЯВЯВА КОНКУРС:   КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "ДИРЕКТОР" НА БУРГАСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ПЕТКО ЗАДГОРСКИ"                                   …