Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА " П. К. ЯВОРОВ" ГР. БУРГАС

    О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА  БУРГАС ул. Александровска" № 26   На основание чл. 44, ал. 1,  т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28 от Закона за обществените библиотеки и Заповед № 1126/03.05.2019 г. на Кмета на Община Бургас Димитър Николов:     ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА - "П.К.ЯВОРОВ" - ГР.БУРГАС…