Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЗДРАВЕН КАБИНЕТ" В ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

  О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С      обявява свободни работни места за длъжността: "Медицинска сестра в здравен кабинет" в детско и училищно здравеопазване                                                                          Изисквания за заемане…