Обявления за конкурси

Обява за свободни работни места за длъжността „Медицинска сестра в здравен кабинет“

  О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   обявява свободни работни места за длъжността: "Медицинска сестра в здравен кабинет"                            Изисквания за заемане на длъжността: минимална образователна степен за заемане на длъжността- бакалавър специалност- Медицинска сестра, медицински фелдшер професионален опит - една година. да е член на Българската…