Обявления за конкурси

Обява за свободно работно място в отдел „Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда“ към дирекция „Околна среда“ за длъжността „инспектор ЕКООС“

  ОБЯВЛЕНИЕ за свободно работно място в отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда" към дирекция "Околна среда" за длъжността "инспектор ЕКООС"   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   за 1 щатна бройка инспектор в отдел " Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда " към дирекция "Околна среда". при Общинска администрация…