Обявления за конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ за свободно работно място за 1 щатна бройка главен инспектор в отдел " Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда " към дирекция "Околна среда"

ОБЯВЛЕНИЕ за свободно работно място в отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда" към дирекция "Околна среда" за длъжността "главен инспектор ЕКООС"   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   за 1 щатна бройка главен инспектор в отдел " Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда " към дирекция "Околна среда". при Общинска…