Обявления за конкурси

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока за подаване на документи за длъжността „главен инспектор ЕКООС“

О Б Щ И Н А     Б У Р Г А С СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с обявление за свободно работно място в отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда" към дирекция "Околна среда" за длъжността "главен инспектор ЕКООС" ви уведомяваме, че срока за подаване на документи за участие се удължава до 10 юни 2019 г., включително.    

ОБЯВЛЕНИЕ за свободно работно място за 1 щатна бройка главен инспектор в отдел " Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда " към дирекция "Околна среда"

ОБЯВЛЕНИЕ за свободно работно място в отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда" към дирекция "Околна среда" за длъжността "главен инспектор ЕКООС"   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   за 1 щатна бройка главен инспектор в отдел " Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда " към дирекция "Околна среда". при Общинска…