Обявления за конкурси

КОНКУРС за избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС   За избор на експерт "Логистика и информация" в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Бургас, находящ се на ул. "Трапезица" № 5, при следните условия:   Минимални изисквания за длъжността:   Образователна степен: висше образование, степен "бакалавър". Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един…