Обявления за конкурси

ОБЯВА за набиране на кандидати за работа за длъжността "Медицинска сестра" – в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”-гр.Бургас -1 бр. Щатна бройка

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26  набира кандидати за работа за  следната позиция: "Медицинска сестра" - в Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"-гр.Бургас -1 бр. Щатна бройка   Място на работа: Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" Адрес: гр. Бургас, ж.к Възраждане, ул."Цар Самуил" № 117   Характер на работата: Осъществяване на медицинско обслужване на настанените…