Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ПСИХОЛОГ" В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 3

                         ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 3 8011 ГРАД БУРГАС, Ж.К. " МЕДЕН РУДНИК", БЛ. 408, ВХ. а, ЕТ. 2 ТЕЛ. 056810077, МОБ. ТЕЛ. 0879656691, E-MAIL: cnstd_mr.burgas@abv.bg КЪМ   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "Психолог" - 1 щатна бройка   Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания-3…

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА " СТАРШИ ЕКСПЕРТ" В отдел „Социални дейности, здравеопазване и програми“ към дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“, Община Бургас

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26       набира кандидати за работа за  следната позиция:       Длъжност: Старши експерт Място на работа: отдел "Социални дейности, здравеопазване и програми" към дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт", Община Бургас Характер на работата: Приема и обработва документи и отчети и оказва техническа и организационна подкрепа…

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА НА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ " ПАЗАЧ НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА" В ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ 2

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26     набира кандидати за работа за  следната позиция:         "Пазач невъоръжена охрана" в "Център за временно  настаняване" 2 гр. Бургас- 1 щатна бройка.   Място на работа: "Център за временно настаняване" 2, гр. Бургас, кв. "Акациите", ул. "Беласица № 6.   Характер на работата:  Оказва индивидуална подкрепа и грижа на настанените…

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания-3 /ЦНСТДБУ-3/

  ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания-3 /ЦНСТДБУ-3/ Адрес:  Гр. Бургас, к-с,,Меден рудник", бл.408, вх.А, ет.2,ап. ляв и десен Кратко описание на длъжността: оказва индивидуална подкрепа и грижа на потребителите на социалната услуга ,,Център за настаняване на деца без увреждания-3"; осъществява…

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА НА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ: „Управител“ на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – 1 щатна бройка

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   набира кандидати за работа за  следната позиция:     "Управител" на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - 1 щатна бройка   Място на работа: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, разположено в гр. Бургас, ул."Поп Грую"№45         Характер на работата: Формира и провежда социалната политика в социалната…

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка в Защитено жилище за лица с психични разстройства

  ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка Място на работа: Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР) Адрес:  Гр. Бургас, ж.к. ,,Меден рудник", ул."Кооператор" № 32 Кратко описание на длъжността: оказва индивидуална подкрепа и грижа на потребителите на социалната услуга; осъществява връзките със системата от услуги в общността; отговаря за качественото…

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "ПСИХОЛОГ" - 1 щатна бройка В Защитено жилище за лица с психични разстройства

  ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "ПСИХОЛОГ" - 1 щатна бройка Място на работа: Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР) Адрес:  Гр. Бургас, ж.к. ,,Меден рудник", ул. "Кооператор" №32 Кратко описание на длъжността: идентифицира психологически проблеми и ги решава чрез психологически и терапевтични техники. Създава доверителни отношения с потребителите, изследва всички психични…