Обявления за конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжността „Детегледач“ по проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C03 "Услуги за ранно детско развитие" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 за длъжността "детегледач"   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул.  "Александровска" №26   ОБЯВЯВА  КОНКУРС За една бройка детегледач на трудов договор с пълно работно време до 31.12.2020 г. по Проект "Общностен…

Обявление за набиране на кандидати за асистенти по реда на закона за лична помощ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА АСИСТЕНТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ Във връзка с изпълнението на Закона за личната помощ и Наредбата № РД-07-7 от       28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, Община Бургас обявява прием на документи за набиране на кандидати за лични асистенти, при следните условия:   1.      Място за подаване на документи от кандидатите: Заявленията…