Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ"

    О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26     набира кандидати за работа за  следната позиция:       "Медицинска сестра" - в Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"-гр.Бургас -1 бр. щатна бройка   Място на работа: Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" Адрес: гр. Бургас, ж.к Възраждане, ул."Цар Самуил" № 117   Характер на работата: Осъществяване на медицинско…

ОБЯВА ЗА „Управител“ 1 брой работно място в „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ 1 И „Управител“ 1 брой работно място в „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ 2

   О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   набира кандидати за работа за  следната позиция:     "Управител" 1 брой работно място в "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания" 1, разположен в кв. Меден Рудник ул. "Кооператор" № 33.       Характер на работата: Организация, ръководство и контрол на дейността на "Център за настаняване от семеен…