Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка в „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - 3"

  "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -3"   гр. Бургас   КЪМ О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -3 (ЦНСТДМУ 3) Адрес:  Гр. Бургас, ж.к. ,,Лазур", ул."Места" № 166 Кратко описание на длъжността: оказва индивидуална подкрепа…

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

    О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка     Място на работа: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост Адрес:  Гр. Бургас, ул." Поп Грую" №45 Кратко описание на длъжността: Ръководи се от социалната политика в социалната услуга в общността. Организира цялостната социална работа в съответствие с действащото…

О Б Я В А ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността „Логопед“ или „Специален педагог” на четири часов работен денв Център за социална рехабилитация и интеграция, ул. «Сан Стефано»№32

                                      ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ ОБЩИНА   БУРГАС     О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО  ПО ЧЛ. 67, ал. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА   За длъжността "Логопед" или "Специален педагог" на четири часов работен ден в Център за социална рехабилитация и интеграция, ул. «Сан Стефано»№32…