Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Социален работник“ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4 – 0,5 щатна бройка

   О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   набира кандидати за работа за  следните позиции:       "Социален работник" в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4 - 0,5 щатна бройка,   Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4, разположен в гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. "Пролет" № 46.            …

ОБЯВА ЗА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ЗА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ: "Медицинска сестра" – в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”-гр.Бургас -1 бр. щатна бройка

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   набира кандидати за работа за  следната позиция:   "Медицинска сестра" - в Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"-гр.Бургас -1 бр. щатна бройка Място на работа: Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" Адрес: гр. Бургас, ж.к Възраждане, ул."Цар Самуил" № 117 Характер на работата: Осъществяване на медицинско и социално обслужване…