Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА " П. К. ЯВОРОВ" ГР. БУРГАС

    СПИСЪК   на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Директор" на Регионална библиотека "П. К .Яворов" - гр. Бургас   Въз основа на подадените документи и изискванията за участие в конкурса комисията допусна следните кандидати:     1. Яна Димитрова Кършийска   2.Златинка Димитрова Калчева     Посочените кандидати следва да се явят за защита на концепция за дейността и развитието на…