Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Началник на отдел в административно звено отдел „Туристически политики и дейности“

        С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Началник на отдел в административно звено отдел "Туристически политики и дейности"   Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:            Допуска до конкурс следните кандидати:     Инициали на кандидата и входящ номер на заявление за участие в конкурса: 1.    А. В. Т -    вх.…