Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

  ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Медицинска сестра в здравен кабинет" в детско и училищно здравеопазване   Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисия, определена със заповед № 2207/01.09.2020г. на кмета на Община Бургас,  реши:   Допуска до събеседване /интервю/ следните кандидати:   № Име, презиме и фамилия   1. Радка Асенова Христова…