Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет в детско и училищно здравеопазване“

  СПИСЪК   НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Медицинска сестра в здравен кабинет" в детско и училищно здравеопазване   Въз основа на разглеждане на документи и преценка, Комисия, определена със заповед № 3418/04.12.2018г. на кмета на Община Бургас,  реши:     Допуска до събеседване /интервю/ следните кандидати:     № Име, презиме и фамилия   1. Таня Костадинова Маринчева…