Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в ОТДЕЛ КАНДООС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в ОТДЕЛ КАНДООС   Днес, 20.06.2019 г. въз основа на подадените документи и изискванията за заемане на длъжността комисията допуска до интервю, следните кандидати:   № по ред Трите имена на кандидата   Час за явяване на интервю 1 Томи Николаев Томов 10:00 часа 2 Весела Крумова Георгиева 10:10 часа 3 Петър Димитров Димитров 10:20 часа 4 Милена…