Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство, озеленяване и енергийна ефективност“

  С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Главен експерт   в отдел "Строителство, озеленяване и енергийна ефективност",                               дирекция "Строителство"               Допуснати до конкурс кандидати:   Име, презиме и фамилия на кандидата Регистрационен…