Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА " Управител на „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ 1, разположен в кв. Меден Рудник ул. „Кооператор“ № 33 и Управител на „Център за настаняване от семеен т

    С П И С Ъ К   за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Управител на "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания" 1, разположен в кв. Меден Рудник ул. "Кооператор" № 33 и Управител на "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания" 2, разположен в кв. Меден Рудник , ул. "Кооператор" № 35. Въз основа на преценката на подадените документи комисията реши:…