Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

  ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Медицинска сестра в здравен кабинет" в детско и училищно здравеопазване   Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисията реши:     Допуска до събеседване следните кандидати:   № Име, презиме и фамилия   1. Атанаска Андонова Карчева 2. Веса Стамова Кенова 3. Даниела Манолова Тодорова 4. Пепа Николова…