Общински лечебни заведения

Страницата съдържа бързи връзки: 1."Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД 2. "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД 3. "Център за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков"- Бургас" ЕООД 4. "Диагностично-консултативен център 1 - Бургас" ЕООД 5. "Диагностично-консултативен център 2 - Бургас" ЕООД 6. "Медицински център І - Бургас" ЕООД 7. "Медицински център ІІ - Бургас"…

1."Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД

Адрес: гр. Бургас, бул. "Демокрация" №86Управител: проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м.e-mail: [email protected]Сайт: http://onkobs.bg/ "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД е част от специализираната онкомедицинска мрежа в страната. Дейността му е организиране, ръководене и контролиране на всички мероприятия за борба със злокачествените новообразувания в обслужвания район (първична и вторична профилактика на рака, активно…

2. " Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

Адрес: гр. Бургас ул."Генерал Гурко" 64, ПК №65e-mail: [email protected]Сайт: http://www.pulmhospital-bs.com/Фейсбук страница: http://facebook.com/pulm.hosp.burgas Управител: Д-р ЕВЕЛИНА ТРОШАНОВА 056/896211; тел./факс: 056/820126Структура, съгласно утвърдия Правилник за устройството и дейността и вътрешния ред на лечебното заведение:Управител:Д-р Евелина ТрошановаГл. мед. сестра:Николинка ЕпиховаГл. счетоводител: Румяна АрнаудоваНачалник Пневмологично…

4. "Център за психично здраве " Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД

Адрес: гр. Бургас 8000 к/с "Лазур" парк "Езеро"тел. 056/ 816 301; 0877/625733 - Регистратурател./факс 056/813 321; 0879/004214 - Тех. сътрудникe-mail: [email protected]Сайт: http://www.cpz-burgas.bg/ Психиатричното обслужване на пациенти в област Бургас се осъществява от 1952 г., когато е създаден Психоневрологичен диспансер. През следващите 65 години лечебното даведение не е преустановявало дейността си, като от 2000 г. е преобразувано в търговско дружество…

5. "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД

Адрес: гр.Бургас, бул."Стефан Стамболов" №73тел. 056/810571; 056/859751 - РЕГИСТРАТУРАe-mail: [email protected]Сайт: http://www.dkc1burgas.com "Диагностично-консултативен център-1-Бургас" ЕООД е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в което лекари от различни специалности извършват доболнична медицинска помощ, свързана с диагностика, лечение и профилактика на остри и хронични заболявания. "ДКЦ-1-Бургас" ЕООД е…

6. "Диагностично - консултативен център-2 Бургас" ЕООД

Адрес: гр.Бургас 8000, бул."Демокрация" №94    Работно време: всеки работен ден от 07.30 до 19.30 часаТелефон на регистратура за предварително записване час за преглед: 056820145, 056820148Сайт: http://dkc2burgas.com/  "ДКЦ II Бургас" ЕООД e лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в която лекари от различни специалности и помощен персонал извършват доболнична медицинска помощ, свързана с диагностика, лечение…

7. "Медицински център І - Бургас" ЕООД

Адрес: гр.Бургас, ул."Хан Крум" №28 /бившата Втора поликлиника/Телефон: 056 /842 001Управител: Д-р Борис Борисов тел.056/840 605e-mail: [email protected]Сайт: https://www.mc1burgas.com/ "Медицински център 1-Бургас" ЕООД /бившата Втора поликлиника/ е лечебно заведение за извънболнична и специализирана медицинска помощ.- Лечебното заведения работи по НЗОК /талон направление/;- Лечебното заведение работи на свободен прием /платени прегледи/;-…

8. "Медицински център ІІ - Бургас" ЕООД

Адрес: Бургас, к-с "Славейков" (до 9-то ОДЗ), п.к. 8010тел./факс 056/880904Дейност: Специализирана извънболнична медицинска помощУправител: д-р Атанас Бошеве-mail: mc2_ _ [email protected]Сайт: http://www.mc2burgas.com/ Телефони за информация и записване на пациенти за прегледи и изследвания: 056/880901, 056/880902Работно време: от понеделник до петък: 8.00 - 17.00 часа "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-БУРГАС" ЕООД Е СЕРТИФИЦИРАН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ…