Общински лечебни заведения

Страницата съдържа бързи връзки: 1."Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД 2. "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД 3. "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД 4. "Център за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков"- Бургас" ЕООД 5. "Диагностично-консултативен център 1 - Бургас" ЕООД 6. "Диагностично-консултативен център 2 - Бургас" ЕООД 7. "Медицински…

1."Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД

адрес: гр. Бургас, бул. "Демокрация" №86Управител: проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м. Професионална автобиографияe-mail: onko_bs@abv.bgwww.onkobs.bg     "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД е част от специализираната онкомедицинска мрежа в страната. Дейността му е организиране, ръководене и контролиране на всички мероприятия за борба със злокачествените новообразувания в обслужвания район (първична и вторична…

2. " Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

Адрес: гр. Бургас ул."Генерал Гурко" 64 ПК №65web site: http://www.pulmhospitalbs.comemail: pulm_hosp_bs@abv.bghttp://facebook.com/pulm.hosp.burgas Управител: Д-р ЕВЕЛИНА ТРОШАНОВА 056/896211; тел./факс: 056/820126Структура, съгласно утвърдия Правилник за устройството и дейността и вътрешния ред на лечебното заведение:Управител:Д-р Евелина ТрошановаГл. мед. сестра:Николинка ЕпиховаГл. счетоводител: Румяна АрнаудоваНачалник Пневмологично отделение: Д-р Здравка…

3. "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД - В ЛИКВИДАЦИЯ

Адрес: гр.Бургас, ул."Оборище" 89ТЕЛЕФОНИ:тел.056/816350 - управител;056/820147 - централаe-mail:odkvz_bs@abv.bgРаботно време: всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 часа Центърът е специализирано лечебно заведение, в което се осъществяват следните дейности:1. диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболянвания;2. периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи…

4. "Център за психично здраве " Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД

Адрес: гр. Бургас 8000 к/с "Лазур" парк "Езеро" e-mail: cpz_burgas@abv.bgweb site: www.cpz-burgas.bgтел. 056/ 816 301; 0877/625733 - Регистратурател./факс 056/813 321; 0879/004214 - Тех. сътрудник Психиатричното обслужване на пациенти в област Бургас се осъществява от 1952 г., когато е създаден Психоневрологичен диспансер. През следващите 65 години лечебното даведение не е преустановявало дейността си, като от 2000 г. е преобразувано в търговско дружество "Център…

5. "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД

Адрес: ГР.БУРГАС 8000, БУЛ. "СТЕФАН САТМБОЛОВ" №73Тел. 056/810571; 056/859751 - РЕГИСТРАТУРАe-mail: dkc_1@gbg.bghttp://www.dkc1burgas.com >> ГАЛЕРИЯ "Диагностично-консултативен център-1-Бургас" ЕООД е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в което лекари от различни специалности извършват доболнична медицинска помощ, свързана с диагностика, лечение и профилактика на остри и хронични заболявания."ДКЦ-1-Бургас"…

6. "Диагностично - консултативен център-2 Бургас" ЕООД

Адрес: гр.Бургас 8000, бул."Демокрация" №94     Работно време: всеки работен ден от 07.30 до 19.30 часа Телефон на регистратура за предварително записване час за преглед: 056820145, 056820148 Уеб сайт: www.dkc2burgas.com   "ДКЦ II Бургас" ЕООД e лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в която лекари от различни специалности и помощен персонал извършват доболнична медицинска помощ, свързана с диагностика,…

7. "Медицински център І - Бургас" ЕООД

АДРЕС: Бургас ул."Хан Крум" №28 /бившата Втора поликлиника/ Регистратура тел: 056 /842 001 Управител: Д-р Борис Борисов тел.056/840 605 e-mail: mc1_1964@abv.bg Google: mc1burgas.com "Медицински център 1-Бургас" ЕООД /бившата Втора поликлиника/ е лечебно заведение за извънболнична и специализирана медицинска помощ. - Лечебното заведения работи по НЗОК /талон направление/; - Лечебното заведение работи на свободен прием /платени прегледи/; - В лечебното…