Видео програма

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.03.2011 г. (петък) от 9.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 март 2011 г.  (петък) от 9.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет Атанаска Николова на Община Бургас, отваря оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационната мрежа на Бургас - Меден рудник"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10.03.2011 г. (четвъртък) от 15.00 часа, във връзка:

Среща-дискусия на тема "Екологията на Бургас - проблеми и решения" с участието на министъра на Министерството на околната среда и водите - Нона Караджова, кмета на Община Бургас - Димитър Николов, представители на общинска администрация, РИОСВ и ВиК

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 08.03.2011 г. (вторник) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 08 март 2011 г.  (вторник) от 11.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на улично осветление на: 1. Обект "Улично осветление на обслужваща улица (о.т.98-97-96-94-92-о.т.54), северно от кв.13 и кв.18, жк "Меден Рудник", гр. Бургас"; 2. Обект "Районно осветление…

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22.02.2011 г. (вторник) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22 февруари 2011 г.  (вторник) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв."Меден рудник" в гр.Бургас": 1. Главен източен канализационен колектор 2. Рехабилитация на…

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22.02.2011 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22 февруари 2011 г.  (вторник) от 09.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря ценови оферти на участниците за малка обществена поръчка с предмет: "Премахване на 22 /двадесет и два/ павилиона и постройки"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 21.02.2011 г. (понеделник) от 15.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 21 февруари 2011 г.  (понеделник) от 15.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет Йорданка Бенова-Ананиева на Община Бургас, отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за система със слънчеви колектори за БГВ и термопомпена система за отопление, с възможност за охлаждане…

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 21.02.2011 г. (понеделник) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 21 февруари 2011 г.  (понеделник) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет д-р Лорис Мануелян на Община Бургас, отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Проектиране на обект: Център за временно настаняване на бездомни хора в УПИ VIII, кв.II по плана на кв."Акациите", гр.Бургас, ул."Китка" №5".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 16.02.2011 г. (сряда) от 16.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 16 февруари 2011 г.  (сряда) от 16.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет Атанаска Николова на Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Канализация и ПСОВ гр.Българово, подобекти: 1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ, гр.Българово 2. Канализация за битови отпадни води -гр.Българово -I етап"