Обяви и съобщения

На 21 май ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на Общински дълг от Община Бургас

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С СЪОБЩЕНИЕ    На 21 май /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас, на основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг, ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на Общински дълг от Община Бургас. Предназначение на дълга - изграждане на инфраструктурни обекти от капиталовата програма на Община Бургас за 2010 г., в т.ч. реконструкция на улици - ул. "Хр. Ботев"; ул. "Места"; ул.…

Съобщение за предстоящо провеждане на обществено обсъждане

Община Бургас съобщава, че на 18.05.2010 г. от 15.00 до 16.00 часа в Заседателната зала на Общината ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на технически проект за изграждане на подземен паркинг под площад "Св. Св. Кирил и Методий".  

ХІ международна конференция на БАУРЧР , 13-15 май 2010 г.

  ЛИДЕРСТВО ПО ВРЕМЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: КАК ДА ЗАПАЗИМ ОТБОРА В ИГРАТА   ХІ международна конференция на БАУРЧР , 13-15 май 2010 г.  к.к. Несебър, хотел "Сол Несебър Палас"   Генерални спонсори: jobs.bg, Mtel   ВОДЕЩИТЕ  ЛЕКТОРИ  в  конференцията са:   Д-р Жак Фиц-енц -  признат за баща на стратегическия анализ и измерване на  човешкия капитал. Основател на Института Саратога. Един от 50-те личности…

Съобщение от Министерство на здравеопазването за Процедура за подбор на неправителствена организация

СТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН" към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към неправителствени организации,   които предоставят услуги по превенция на ХИВ/СПИН и желаят да заявят интерес за участие в реализирането на  компонент 9 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет…

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ул."Александровска" № 83, представляващ обект №3 с  полезна  площ …

Инвестиционно предложение на ЕТ "Татяна - Димитър Костадинов"

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за производство на варов разтвор, хоросан, бетон и магазин за строителни материали"  с инвеститор ЕТ "Татяна - Димитър Костадинов". Местоположение…

Съобщение до Георги Гюров за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на кв.1, УПИ ІІ45, ІІІ44 и ІV44, Районен център, к-с "М.Рудник"

ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" ДО Георги Йорданов Гюровк-с "М.Рудник" бл.38 вх.3 ет.3гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед № 99/ 18.01.2010 год. на Зам. кмета на Община Бургас е допълнена заповед № 328/ 22.03.2004 г. с която е одобрено изменението на ПУП-ПРЗ на кв. 1, УПИ ІІ45, ІІІ44 и ІV44, Районен център, к-с "М.Рудник".Заповедта е изложена в ст. № 2 на ТД "Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.00 часа.На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ можете да обжалвате…

Съобщение до Зорка Каракашева за одобрен проект ПУП-ПРЗ им.№48 масив 41 местност "Светлията" землище кв.Банево гр.Бургас.

Община БургасТД"Освобождение"кв.Банево   ДоЗорка Георгиева Карашеваул."Свобода"№10кв.БаневоГр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед№ 269/02.02.2010г на Заместник кмета на Община Бургас е одобрен проект ПУП -ПРЗ им.№ 48 масив 41 местност "Светлията" землище кв.Банево гр.Бургас. Същия е изложен в техническа служва кв.Банево всеки понеделник, вторник,сряда и четвъртък .На основание чл.215 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта…