Обяви и съобщения

ГРАФИК ЗА ИМАГОЦИДНА ОБРАБОТКА ПРОТИВ КОМАРИ – ОПУШВАНЕ С ТОПЪЛ АЕРОЗОЛ 26.07.2010г. - 31.07.2010г.

-  26.07.2010г. -  ПРИМОРСКИ ПАРК -  27.07.2010г. -  К/С САРАФОВО  -  28.07.2010г. -  ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СЕВЕР -  29.07.2010г. -  ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ -  30.07.2010г. -  ПРОМИШЛЕНА ЗОНА  ПОБЕДА -  31.07.2010г.  - ПРИМОРСКИ ПАРК   Опушването ще се извършва от 00.00 часа до 05.00 часа от дезинфекторите: -         Петко Енчев Дойчев  тел. 0893683146 -         Димитър Иванов Котленски  тел. 0893683148…

Комисията за защита от дискриминация ще консултира бургазлии на място

На 23.07.2010 г. от 14.30 до 17.30 часа Комисията за защита от дискриминация ще проведе открита приемна за граждани в гр. Бургас, в сградата на Младежкия културен център, находяща се на ул. "Гладстон" № 47. Приемната се провежда в рамките на проект по програма "Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията" договор №VS/2009/0384. По време на приемната ще бъдат давани консултации…

Съобщение до Атанас Стефанов

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява АТАНАС ЕВГЕНИЕВ СТЕФАНОВ, че с Уведомление №53-00-122/09.07.2010г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед съгласно чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост за изземване на общински имот, представляващ жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови"…

Съобщение до Станка Стефанова

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява СТАНКА МАРИНОВА  СТЕФАНОВА, че с Уведомление №53-00-122/09.07.2010г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед съгласно чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост за изземване на общински имот, представляващ жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови"…

Инвестиционно предложение на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на работен проект за реконструкция на тръбните линии на ГСМ Летище Бургас, нов подход за разтоварване на автомобилни цистерни, нови хидранти…

Инвестиционно предложение на ЕТ «Палаз-99-Стефан Палазов», гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на покривна фотоволтаична инсталация към обект "Автосервиз с мотел", имот 064053, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас" с инвеститор ЕТ «Палаз-99-Стефан…

Съобщение във връзка с премахване на стари дървета и компенсиране с нови

             Във връзка със заявление №  94 - M - 452 / 02.06.10г. от Мария Попмаргова, пълномощник на "Рила Проект" ЕООД, с.Столник, Община Елин Пелин, относно установяване броя на съществуващата дълготрайна едроразмерна дървесна и храстова растителност, засегната с реализирането на   инвестиционен проект: "ПЕНИ МАРКЕТ БУРГАС УПИ XVIII, кв. 127 по плана РЦ "МЕДЕН РУДНИК", ГРАД БУРГАС" като…