Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Регулиране количеството дъждовни води при проливни дъждове и аварийни ситуации чрез изграждане на саваци на съществуващите водостоци по пътя Долно Езерово - "Лукойл Нефтохим…

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Рехабилитация на надлез "Владимир Павлов" на път І-9 (Е-87) при  км 238+125 в гр.Бургас" Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки…

Инвестиционно предложение на "Метал Корп БГ” ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Покупко-продажба и внос-износ на черни и цветни метали" с инвеститор "Метал Корп БГ" ЕООД, гр. Пловдив. Местоположение на инвестиционното предложение - землище…

Инвестиционно предложение на "БНЕ Рудник” ООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Ветрогенераторен парк с мощност 75 MW, Фотоволтаична електроцентрала с мощност 5 MW в имоти с номера 330009, 340013, 340014, 350005, 360012, 360005, 360018, 360009, 330023, 330017,…

Съобщение до "ПИТ-СТОП"ООД - Петко Бачийски за одобрен ПУП-ПРЗ на имот пл.№5, масив 123, местност "Курт тепе", з-ще Бургас

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДО 70-Д-18/ 10.03.2010г. "ПИТ-СТОП"ООД Петко Живков Бачийски Гр.Бургас, ул."Княз Борис І" №41 /мас.125/им.13,1/     Уведомяваме Ви, че със Заповед №3878/10.12.2009г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ на имот пл.№5, масив 123, местност "Курт тепе", з-ще Бургас, състоящ се в урегулиране и обособяване на УПИ VІІІ-5 отреден за административни сгради, складове за строителни материали и представителен магазин.…

Съобщение до Весела Тодорова за одобрен ПУП-ПРЗ на имот пл.№1, масив 125, местност "Караач"

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДО 94-И-310/ 10.03.2010г. Весела Йорданова Тодорова София , район 4, ул."Гълъбец"№2 вх.Б ет.3 ап.30 Уведомяваме Ви, че със Заповед №3732/30.11.2009г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ на имот пл.№1, масив 125, местност "Караач", з-ще Бургас, състоящ се в урегулиране и обособяване на УПИ VІІІ-1 отреден за "паркинг, складова база за промишлени стоки с административна част и шоу-рум".зин.Същият е изложен в стая…

Съобщение до Димитър Арнаудов за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя.

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДО94-Д-631/10.03.2010г. Димитър Костадинов АрнаудовГр.Бургас, ул."П.Каравелов" №32 /мас.124/им.8/   Уведомяваме Ви, че за масив 123, имоти пл.№9, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя. Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8,30часа…

Съобщение до Мария Маринова за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "за търговски и складови дейности за нехранителни стоки" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДО70-Е-874/ 10.03.2010г. Мария Тодорова МариноваБургас, бул."Демокрация4 №104 вх.5/за имот 42, мас.145/   Уведомяваме Ви, че за масив 147 имот пл.№20, м-т "Шосеен път" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "за търговски и складови дейности за нехранителни стоки" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя. Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки…