Обяви и съобщения

На 24 юни служителите от Община Бургас могат да си направят профилактичен преглед за остеопороза

По инициатива на Община Бургас и Асоциация "Жени без остеопороза - 21" на 24 юни от 8.30 до 16 ч. в сградата на ул. "Конт Андрованти", ет. 4, за служителите от общинска администрация ще се проведе профилактична скринингова кампания за определяне на личния риск от остеопороза в рамките на проект "Остеопороза на работното място". Кампанията включва измерване на костната плътност на остеометър скринингов тип и насочване…

Съобщение на ТД "Възраждане" за изготвен проект за частично изменение на ПУП

Изх. № 70-Б-75/17.06.09г. ДО Всички собственици на обекти в кв.8 УПИ І к-с "М.Рудник"  зона "А", гр. Бургас   Уведомяваме Ви , че за кв. № 8 , парцел І е изготвен проект за частично изменение на ПУП. Същият е изложен в ст 2 на ТД"Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.00 часа. На основание чл.128 ,ал. З и ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да   направят писмени   възражения и   искания по проекта , чрез ТД"Възраждане"до Община…

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и модернизация на сграда „Морско казино", Приморски парк - Бургас" и Ремонт и обновяване на открита естрада „Охлюва", Приморски парк - Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Изготвяне на технически инвестиционни проекти за следните обекти: "Реконструкция и модернизация на сграда "Морско казино", Приморски парк - Бургас" и Ремонт и обновяване на открита естрада "Охлюва", Приморски парк - Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие…

Предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на следните учебни заведения

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 8.0cm right 16.0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 8.0cm right 16.0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt…

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Младежки културен център", гр. Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в процедурата или техни упълномощени представители, в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Младежки културен център", гр. Бургас", както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и средствата за масова информация, че ценовите оферти на допуснатите…

Съобщение за закупилите документация за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет " Подмяна на стара, амортизирана дограма с нова от PVC профил в училища на територията на Община Бургас

Община Бургас, уведомява закупилите документация за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет " Подмяна на стара, амортизирана дограма с нова от PVC профил в училища на територията на Община Бургас /по приложен списък/ обособени в два лота:   ЛОТ 1 - Подмяна на стара амортизирана дограма с нова от PVC профил за обект: 1. ОУ "Христо Ботев" - кв. Долно Езерово;              …

Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов, гр. София

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Хипермаркет, КОО и паркинг в им. пл. N 28 в масив 82, местност "Хайнлъка", землище на гр. Бургас" с инвеститор Иван Пръвчев Иванов. Местоположение…

Започва почистване и боядисване на стълбовете за улично осветление

Община Бургас уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с изпълнението на обект "Почистване и боядисване на СТ-стълбове за улично осветление по ул. "Стефан Стамболов", ул. "Демокрация", ул. "Сан Стефано", ул. "Христо Ботев" и ул. "Булаир", започва почистване от ръжда, грундиране, минизиране и боядисване на стълбовете за улично осветление на посочените улици. В срок до 06.07.2009 г. следва да бъдат премахнати от…