Обществени поръчки -Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително подмяна на авто части, възли, детайли и консумативи, доставка и монтаж на гуми, на леки,

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително подмяна на авто части, възли, детайли и консумативи, доставка и монтаж на гуми, на леки, товарни и специализирани автомобили, автобуси и мотопеди собственост и на разпореждане на Община Бургас и нейни поделения - ОП "Спортни имоти", ОП "Транспорт",…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Процедура за избор на доставчик на компютърна, сървърна и периферна техника, по обособени позиции"

Дирекция   "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я   За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Процедура за избор на доставчик на компютърна, сървърна и периферна техника, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на компютри"; Обособена позиция № 2: "Доставка на принтери, МФУ, скенери"; Обособена позиция № 3: "Компютърна система с подтиснати…

Процедура на договаряне на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.8 с предмет: „Изграждане на заслони за крайни и междинни спирки по трасето на Бързата автобусна линия Етап 1“ по проект на Община Бургас: „Интегриран градски транспорт на Бургас”, финан

Процедура на договаряне на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.8 с предмет: "Изграждане на заслони за крайни и междинни спирки по трасето на Бързата автобусна линия Етап 1" по проект на Община Бургас: "Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Процедура за избор на доставчик на компютърна, сървърна и периферна техника, по обособени позиции"

Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я   За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Процедура за избор на доставчик на компютърна, сървърна и периферна техника, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на компютри";        Обособена позиция № 2: "Доставка на принтери, МФУ, скенери"; Обособена позиция № 3: "Компютърна…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка при условията на финансов лизинг на нови транспортни средства за нуждите на Община Бургас, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на 1 брой лек автомобил, тип „Дж

Дирекция   "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я   За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка при условията на финансов лизинг на нови транспортни средства за нуждите на Община Бургас, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Доставка на 1 брой лек автомобил, тип "Джип" "SUV"; Обособена позиция №2: "Доставка на 1 брой високопроходим автомобил, тип "Пикап"…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови, оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на о

ОБЩИНА БУРГАС    00797-2015-0036   Дирекция   "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я   За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на нови, оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на оригинални консумативи за принтери и МФУ. Обособена…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно, униформено облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на униформено облекло за нуждите на служители

                                             ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на работно, униформено облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:"Доставка на работно, униформено облекло и обувки за нуждите на Община…