ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

СПРАВКИ ЗА НОМЕРАЦИЯТА, ОБХВАТА И АДРЕСИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета № 1 и № 2; - в дирекциите "Центрове за административни услуги" - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Д. Езерово" ; - в кметствата и кметските наместничества в съставните селища на Община Бургас; - на интернет страницата на Община Бургас, раздел Местни избори 2015 г. / Заповеди на кмета.