2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обектсвали като pdf разглеждания: 898 последна промяна: 14:31:14, 08 юли 2020