2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схемисвали като pdf разглеждания: 883 последна промяна: 09:36:27, 19 юни 2020