СТР №02 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

СТР №02 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Публикувано на: вторник, 16 февруари 2016
Валидно до:



свали като pdf разглеждания: 2825 последна промяна: 09:13:20, 19 юни 2020