УОС №01 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

УОС №01 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имотисвали като pdf разглеждания: 121 последна промяна: 15:25:11, 17 юли 2019