УОС №01 - 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

УОС №01 - 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имотисвали като pdf разглеждания: 419 последна промяна: 12:09:04, 10 март 2020