2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имотисвали като pdf разглеждания: 920 последна промяна: 09:07:24, 19 юни 2020