ІІ. Обобщение на резултатите

ІІ. Обобщение на резултатите

Публикувано на: понеделник, 19 юни 2017
Валидно до:

През второто шестмесечие на годината активността от страна на гражданите в попълване и изпращане на анкетни формуляри отново е незадоволителна. Подадените чрез интернет анкетни карти са само две.

От направения преглед на резултатите се вижда, че повечето анкетирани са посещавали по-често Центъра за административно обслужване в сравнение с дирекциите "Центрове за административни услуги". Гражданите заявяват различни по характер административни услуги.

Като цяло отговорите от анкетните карти сочат удовлетвореност от страна на клиентите от предоставените услуги и информация, както и от отношението и компетентността на служителите. Има само една анкетна карта, подадена от анкетирано лице, което изразява мнение, че някои служители се държат грубо с гражданите.

Има препоръка за подобряване на достъпа до информация, по-любезно отношение от страна на служителите в администрацията и повече он-лайн услуги.

 

 


свали като pdf разглеждания: 532 последна промяна: 09:38:27, 19 юни 2017