ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ - обявяване на график за продължаване на конкурсната процедура в конкурс за матроски (войнишки) длъжности

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ - обявяване на график за продължаване на конкурсната процедура в конкурс за матроски (войнишки) длъжности

Публикувано на: четвъртък, 06 август 2020
Валидно до: сряда, 26 август 2020, 13:17

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259

 

 

Рег. №  4728/06.08.2020 г.

 

О Б Я В А

 

относно обявяване на график за продължаване на конкурсната процедура

в конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

 

 

Уведомявам Ви, че конкурсната процедура за прием на военна служба във Военноморските сили, обявена със заповед  № ОХ-63/17.01.2020 г. на министъра на отбраната ще продължи при следния график:

- осигуряване до 21.08.2020 г. от структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) получаване в отдел "Личен състав" на военно формирование 34400 - Варна на заявленията на кандидатите и приложенията към тях;

- допускане до участие в конкурса в срок до 26.08.2020 г.;

- уведомяване на кандидатите за допускане до участие в конкурса в срок до 29.08.2020 г.;

- изпит за определяне на физическата годност - от 31.08.2020 г. до 02.09.2020 г. във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" (резервен ден 03.09.2020 г.);

- тест за проверка на общата култура - на 07.09.2020 г. във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";

- събеседване с кандидатите - на 10.09.2020 г. и 11.09.2020 г. в Информационния център на ВМС.

Обявените мероприятия ще се провеждат при спазване на разпоредените във Военноморските сили мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID-19. Кандидатите следва да се явяват на мероприятията със собствени защитни маски.

Предвид съкратените срокове на конкурсната процедура, Ви приканвам към активно проследяване на публикуваната информация на интернет страницата на ВМС (www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ) и за Вашето внимание по отношение на получените от Командването на ВМС (GSM 0887798402) съобщения на предоставените от Вас телефони за контакт.

 

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

 

КОНТРААДМИРАЛ             (П)               КИРИЛ МИХАЙЛОВ

05.08.2020 г.

 


свали като pdf разглеждания: 905 последна промяна: 13:19:22, 06 август 2020