СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността „Домашен санитар“

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността „Домашен санитар“

Публикувано на: сряда, 04 декември 2019
Валидно до: четвъртък, 05 декември 2019, 17:00

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

 

СПИСЪК

 

на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността "Домашен санитар", в изпълнение на проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година.

 

Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисията реши:

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДОМАШЕН САНИТАР", допуска до интервю следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

 

Разпределение по часове

1.

Радко Маринов Маджаров

13:30

2.

Радостина Стойчева Маринова

13:40

3.

Тодорка Кирилова Лещарова

13:50

4.

Сийка Кирилова Киркорова

14:00

5.

Слави Ангелов Ангелов

14:10

6.

Евдокия Йоргос Косева

14:20

7.

Станка Костова Владимирова

14:30

8.

Марияна Стаматова Стойкова

14:40

9.

Дора Стоянова Недялкова

14:50

10.

Красимира Веселинова Станчева

15:00

11.

Генка Динева Коева

15:10

12.

Невена Димова Костова

15:20

13.

Радиана Маринова Цанова

15:30

14.

Комня Пеева Фучеджиева

15:40

15.

Ирина Вълкова Вълкова

15:50

16.

Силвия Георгиева Иванова

16:00

17.

Силвия Дончева Андонова

16:10

 

Недопуснати кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

 

Основание за недопускане

1.

Пенка Параскова Радева

Липсва документ, доказващ образователно-квалификационната степен

2.

Мария Георгиева Николова

Липсва документ, доказващ образователно-квалификационната степен

3.

Златка Вълчева Михалева

Липсва документ, доказващ образователно-квалификационната степен

4.

Лидия Ивановна Стефанова

Липсва документ, доказващ образователно-квалификационната степен

5.

Султанка Стоянова Димитрова

Липсва документ, доказващ образователно-квалификационната степен

6.

Цветанка Петкова Янева

Липсва документ, доказващ образователно-квалификационната степен

7.

Антоанета Георгиева Николова - Иванова

Липсва документ, доказващ образователно-квалификационната степен

8.

Радостина Тодорова Тодорова

Липсва документ, доказващ образователно-квалификационната степен

9.

Мила Николова Канджева

 

Липсва документ, доказващ образователно-квалификационната степен

 

 

 

Допуснатите кандидати да се явят на интервю на 05.12.2019г. в посочените часове, в сградата на Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 3, зала.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

Мая Казанджиева

Директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт"

Община Бургас

 

 

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 271 последна промяна: 12:25:06, 04 декември 2019