С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел в административно звено Отдел “ Превенции и младежки политики ” в Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел в административно звено Отдел “ Превенции и младежки политики ” в Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

Публикувано на: сряда, 11 март 2020
Валидно до: сряда, 18 март 2020, 10:00

 

С П И С Ъ К

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността:  Началник на отдел

в административно звено Отдел " Превенции и младежки политики " в Дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики"

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

         Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 

 

Инициали на кандидата и входящ номер на заявление за участие в конкурса:

  1. А. В. Т. -  вх. №  94-01-5863/18.02.2020 г.
  1. Н. Р. В. -  вх. №  94-01-6404/24.02.2020 г.
  1. С. В.В. -   вх. №  94-01-7245/28.02.2020 г.
  1. Я. Л. К. -  вх. №  94-01-7355/02.03.2020 г.
  1. И. А. М. - вх. №  94-01-7365/02.03.2020 г.
  1. К. С. Ч. -  вх. №  94-01-7475/02.03.2020 г.
  1. Я. В. В. -  вх. №  94-01-7450/02.03.2020 г.
  1. Х. С. П.-Г. вх. № 94-01-7533/04.03.2020 г.
  1. З. А. К. -    вх. № 94-01-7677/04.03.2020 г.

 

 

Посочените допуснати кандидати следва да се явят за решаването на тест на 18.03.2020 г. от 10,00 часа в голямата зала  в сградата на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26, ет. 1.

 


Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Недопуснати кандидати няма.

 

 

 

                                                                                    Председател на конкурсната комисия:/п/                                                                                                                                                / Й.Ананиева /

 

 

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 437 последна промяна: 09:09:09, 11 март 2020