С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Началник на отдел в административно звено отдел „Туристически политики и дейности“

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Началник на отдел в административно звено отдел „Туристически политики и дейности“

Публикувано на: сряда, 11 март 2020
Валидно до: вторник, 24 март 2020, 09:30

 

 

 

 

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността

Началник на отдел в административно звено

отдел "Туристически политики и дейности"

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

         Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 

Инициали на кандидата и входящ номер на заявление за участие в конкурса:

1.    А. В. Т -    вх. № 94-015862/18.02.2020 г.

2.    С. Б. Б.-    вх. № 94-01-7123/28.02.2020 г.

3.    В. Н. Н. -  вх. № 94-01-7494/04.03.2020 г.

4.    М. Д. К. -  вх. № 94-01-7640/04.03.2020 г.

5.    Р. Т. С.-    вх. № 94-01-7559/04.03.2020 г.

6.    А. П. А. -   вх. № 94-01-7502/04.03.2020 г.

 

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаването на тест на 24.03.2020 г. от 9,30 часа в голямата зала на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 1.

 

   Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

   Недопуснати кандидати няма.

 

   Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                               НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:/п/                                               

                                                                                                 / Диана Саватева /

 

 

 

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 389 последна промяна: 09:19:53, 11 март 2020