С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство, озеленяване и енергийна ефективност“

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство, озеленяване и енергийна ефективност“

Публикувано на: четвъртък, 12 март 2020
Валидно до: вторник, 24 март 2020, 09:08

 

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността

Главен експерт  

в отдел "Строителство, озеленяване и енергийна ефективност",

                              дирекция "Строителство"

 

            Допуснати до конкурс кандидати:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Регистрационен индекс и дата на заявлението за участие в конкурса

1. В. Р. Р.

94-01-6639/25.02.2020 г.

2. С. Г. Й.

94-01-6824/26.02.2020 г.

3. И. С. К.

94-01-7376/02.03.2020 г.

4. Н. Д. Г.

94-01-7776/05.03.2020 г.

5. Л. Й. Й.

94-01-7880/05.03.2020 г.

 

         Посочените кандидати следва да се явят за решаването на тест на 23.03.2020 г. от 14.00 часа в сградата на Община Бургас на ул."Александровска" №26, етаж 4, стая №404.

 

Недопуснати кандидати няма.

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                     НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

                                                                          инж. Чанка Коралска

 

 


свали като pdf разглеждания: 360 последна промяна: 09:12:39, 12 март 2020