СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: Детегледач – 5 работни места, Хигиенист – 1 работно място в ЦОП Бургас

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: Детегледач – 5 работни места, Хигиенист – 1 работно място в ЦОП Бургас

Публикувано на: понеделник, 29 юни 2020
Валидно до: петък, 03 юли 2020, 17:00

 

ОБЩИНА БУРГАС

СПИСЪК

на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: Детегледач - 5 работни места, Хигиенист - 1 работно място, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства" КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година. Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисия, определена със заповед № 1447/22.06.2020г. на заместник-кмета по "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" на Община Бургас,  реши:

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ХИГИЕНИСТ"  допуска до интервю следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

 

Разпределение по часове

1.     

Димитринка Георгиева Баладинова

14,30 ч. на

02.07.2020 г.

2.     

Петко Любомиров Матеев

14,40 ч. на

02.07.2020 г.

3.     

Нанка Тодорова Карчева

14,50 ч. на

02.07.2020 г.

4.     

Едие Мехмед Шабан

15,00 ч. на

02.07.2020 г.

5.     

Милена Енева Динева

15,10 ч. на

02.07.2020 г.

6.     

Десислава Костадинова Бодурова

15,20 ч. на

02.07.2020 г.

7.     

Люба Христова Германова

15,30 ч. на

02.07.2020 г.

8.     

Пенка Щерева Николова

15,40 ч. на

02.07.2020 г.

9.     

Петя Стойкова Педиева

15,50 ч. на

02.07.2020 г.

10.  

Таня Маврова Георгиева

16,00 ч. на

02.07.2020 г.

11.  

Марияна Колева Прагова

16,20 ч. на

02.07.2020 г.

12.  

Божанка Атанасова Димова

16,30 ч. на

02.07.2020 г.

13.  

Лиляна Славова Маргенова

16,40 ч. на

02.07.2020 г.

 

Недопуснати кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

 

Основание за недопускане

1.

Людмила Емилова Стойлова

-          Липсва документ за образователно-квалификационна степен

2.

Надежда Константинова Стоянова

-          Липсва документ за образователно-квалификационна степен

 

Недопуснати кандидати:

- няма

ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДЕТЕГЛЕДАЧ"  допуска до интервю следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

 

Разпределение по часове

1.     

Жанета Боянова Радева

10,00 ч. на

03.07.2020 г.

2.     

Таня Николова Сарафова

10,10 ч. на

03.07.2020 г.

3.     

Маргарита Иванова Аврамова

10,20 ч. на

03.07.2020 г.

4.     

Люба Христова Германова

10,30 ч. на

03.07.2020 г.

5.     

Марияна Колева Прагова

10,40 ч. на

03.07.2020 г.

6.     

Тошка Гочева Желязкова

10,50 ч. на

03.07.2020 г.

7.     

Нанка Станчева Христова

11,00 ч. на

03.07.2020 г.

8.     

Стоянка Иванова Атанасова

11,10 ч. на

03.07.2020 г.

9.     

Неделина Валентинова Николова

11,20 ч. на

03.07.2020 г.

10.  

Жанина Стоянова Кенова

11,30 ч. на

03.07.2020 г.

11.  

Християна Димитрова Пекова-Янкова

11,40 ч. на

03.07.2020 г.

12.  

Веска Георгиева Николова

11,50 ч. на

03.07.2020 г.

13.  

Красимир Лечев Николов

12,00 ч. на

03.07.2020 г.

14.  

Петко  Любомиров Матеев

12,10 ч. на

03.07.2020 г.

15.  

Радостина Петкова Петкова

12,20 ч. на

03.07.2020 г.

16.  

Мария Георгиева Николова

12,30 ч. на

03.07.2020 г.

17.  

Славка Янчева Иванова

13,30 ч. на

03.07.2020 г.

18.  

Бистра Щерионова Шерионова

13,40 ч. на

03.07.2020 г.

19.  

Румяна Николова Калчева

13,50 ч. на

03.07.2020 г.

20.  

Соня Петрова Германова

14,00 ч. на

03.07.2020 г.

21.  

Мария Дончева Димитрова

14,10 ч. на

03.07.2020 г.

22.  

Нина Йорданова Стоянова

14,20 ч. на

03.07.2020 г.

23.  

Полина Атансаова Колева

14,30 ч. на

03.07.2020 г.

24.  

Таня Маврова Георгиева

14,40 ч. на

03.07.2020 г.

25.  

Бистра Матеева Пройкова

14,50 ч. на

03.07.2020 г.

26.  

Нели Иванова Вангелова

15,00 ч. на

03.07.2020 г.

27.  

Радка Кирязова Буланова

15,10 ч. на

03.07.2020 г.

28.  

Цонка Иванова Атанасова

15,20 ч. на

03.07.2020 г.

29.  

Петя Стойкова Педиева

15,30 ч. на

03.07.2020 г.

30.  

Дора Стоянова Димитрова

15,40 ч. на

03.07.2020 г.

31.  

Мария Атанасова Бухтева

15,50 ч. на

03.07.2020 г.

 

 

Недопуснати кандидати:

- няма

 

Допуснатите кандидати да се явят на интервю на 02.07.2020 и 03.07.2020г. в посочените часове, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 1, Зала.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

Йорданка Ананиева

Зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" при Община Бургас

 


свали като pdf разглеждания: 748 последна промяна: 09:11:04, 29 юни 2020