Покана за пазарни консултации с предмет: „Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползване..."

Покана за пазарни консултации с предмет: „Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползване..."

Публикувано на: петък, 15 март 2019
Валидно до: петък, 22 март 2019, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползване /градски и районни паркове, градини, лесопаркове, скверове, междублокови пространства, улично озеленяване, крайпътни и защитни мелиоративни насаждения, др./, както и техните елементи /дървесна, храстова, тревна и цветна растителност, игрални кътове, декоративни цветарници, кашпи и други/; поддържане на поливни системи, както и извършване на дейности по изграждане на нови зелени площи на територията на Община Бургас, в осем обособени позиции.

гр. Бургас, 2019 г.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Боряна Балабанова - Директор на Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907460

Даниела Георгиева- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.свали като pdf разглеждания: 1253 последна промяна: 10:54:28, 24 април 2019