Покана за пазарни консултации с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и инсталации за образователни и развлекателни занимания в „Детски научен център”.

Покана за пазарни консултации с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и инсталации за образователни и развлекателни занимания в „Детски научен център”.

Публикувано на: петък, 29 март 2019
Валидно до: петък, 05 април 2019, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване и инсталации за образователни и развлекателни занимания в "Детски научен център".

гр. Бургас, 2019 г.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Боряна Балабанова - Директор на Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907460

Величка Атанасова - Старши експерт в Дирекция "КВО", тел.: 0886/063402.свали като pdf разглеждания: 1574 последна промяна: 17:27:20, 24 април 2019