ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Публикувано на: сряда, 09 януари 2019
Валидно до: събота, 09 февруари 2019, 11:58

 

О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С

8000 Бургас, ул."Александровска" № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: [email protected]

 

ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

И ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящият ПРОЕКТ за правила за прием на деца в първи клас и за прием на деца в детски градини за учебната 2019/2020г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected]свали като pdf разглеждания: 1289 последна промяна: 12:00:40, 21 март 2019