2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Публикувано на: сряда, 17 юли 2019
Валидно до:

Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване.
На основание на: Закон за нотариусите и нотариалната дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) - чл. 83


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 812 последна промяна: 16:15:56, 13 октомври 2020