2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

Публикувано на: сряда, 17 юли 2019
Валидно до:

Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник, нотариално удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване.
На основание на: Закон за нотариусите и нотариалната дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) - чл. 83


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 908 последна промяна: 16:17:09, 13 октомври 2020