РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ и „ДОМАШЕН САНИТАР“, в изпълнение на проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ и „ДОМАШЕН САНИТАР“, в изпълнение на проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“

Публикувано на: понеделник, 29 юни 2020
Валидно до: неделя, 05 юли 2020, 17:00

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

 

          РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" и "ДОМАШЕН САНИТАР", в изпълнение на проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година.

 

          В резултат на проведено  интервю, Комисията извърши класиране на кандидатите както следва:

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА":

 

Одобрени:

           

Инициали, входящ номер на заявление

 

  1.  

Д. Т. Д. -  вх. № 94-01-17199/10.06.2020 г.

 

          С одобрения кандидат ще се свърже член от комисията за уточняване на срока за представяне на необходимите документи за изготвяне на трудов договор.

 

 

Неодобрени:

 

Инициали, входящ номер на заявление

 

1.

М. Д. Б. -  вх. № 94-01-17630/12.06.2020 г.

 

Неявили се:

 

Инициали, входящ номер на заявление

 

1.

З. С. Й. - вх. № 94-01-16068/03.06.2020 г.

2.

В. М. А. - вх. № 94-01-17053/10.06.2020 г.

 

 

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДОМАШЕН САНИТАР":

 

Одобрени:

 

 

Инициали, входящ номер на заявление

 

1.

Г. С. Я. -  вх. № 94-01-16064/03.06.2020 г.

2.

Д. Д. П. - вх. № 94-01-16921/09.06.2020 г.

 

С одобрените кандидати ще се свърже член от комисията за уточняване на срока за представяне на необходимите документи за изготвяне на трудов договор.

 

Неодобрени:

 

Инициали, входящ номер на заявление

 

1.

М. С. Х. - вх. № 94-01-16210/04.06.2020 г.

2.

М. Е. Д. - вх. № 94-01-16228/04.06.2020 г.

 

Неявили се:

 

Инициали, входящ номер на заявление

 

1.

И. Х. И. - вх. № 94-01-15676/01.06.2020 г.

2.

Р. Д. С. - вх. № 94-01-15917/02.06.2020 г.

3.

Р. Н. К. - вх. № 94-01-15963/02.06.2020 г.

4.

Р. С. С. - вх. № 94-01-16280/04.06.2020 г.

5.

Л. Х. Г. - вх. № 94-01-16469/05.06.2020 г.

6.

Т. Д. Б. -  вх. № 94-01-16939/09.06.2020 г.

7.

Д. М. А. - вх. № 94-01-17190/10.06.2020 г. 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

Мая Казанджиева

Директор на дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики"

Община Бургас

 

 

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 312 последна промяна: 09:15:08, 29 юни 2020