Уведомление за издадено Разрешение №11/10.09.2019 г. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Уведомление за издадено Разрешение №11/10.09.2019 г. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Публикувано на: понеделник, 16 септември 2019
Валидно до:

Уведомление за издадено Разрешение №11/10.09.2019 г. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, издадено от Директор Дирекция "Строителство", Община Бургас. Дълготрайното декоративно широколистно дърво, предмет на настоящото разрешение за отсичане, е от вид Липа (Tilia sp.) и е разположено южно от входа на жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "У. Гладстон" №40.
Със съдържанието на разрешението може да се запознаете в Община Бургас, ет.5, ст.502
Настоящото разрешение подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.


свали като pdf разглеждания: 600 последна промяна: 14:08:32, 16 септември 2019